Realizujeme:

  • Výkopové práce
  • Zemné práce  – úpravy, svahovanie pozemkov, násypov, výkopov
  • Realizácie svahovania stavebnými strojmi pomocou Laserového nivelačného pristroja priamo integrovanom v stavebnom stroji
  • Realizáciu základových konštrukcií
  • Murárske práce
  • Realizáciu hrubých stavieb
  • Realizácia betónových, oporných, a gabionových múrov
  • Úpravy spevnených plôch – zámkové dlažby , realizácia parkových obrubníkov, palisád a pod.
  • Realizácia odvodnenia pozemkov, základov