Ako stavebná spoločnosť dodávame a realizujeme rôzne druhy stavebných činností , ktoré zastrešujú a vykonávajú odborne spôsobilé osoby spoločnosti AMASS s dlhoročnou praxou v stavebnej výrobe.

Realizujeme:

  • Zemné a výkopové práce – úpravy, svahovanie pozemkov, vyrovnávanie pozemkov
  • Búracie práce
  • Realizáciu základových konštrukcií
  • Murárske, tesárske práce
  • Realizácia hrubých stavieb
  • Realizácia betónových, okrasných, oporných a gabionových múrov
  • Úpravy spevnených plôch – zámkové dlažby ,betónové spevnené plochy, realizácia parkových obrubníkov, palisád a pod.
  • Realizácia odvodnenia ( drenáž)  pozemkov, základových konštrukcii a pod.
  • Realizácia hydroizolácií základových konštrukcií – proti zemnej vlhkosti, alebo tlakovej vode.
  • Realizácia oplotení pozemkov
« 1 z 2 »